Sprężone powietrze – pompy, filtry oraz inne dodatki

Sprężarki to narzędzia, z którymi spotykamy się dosyć nieraz. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, oraz… W dowolnym, przeciętnym domu! Wentylator, lodówka czy odkurzacz. To tylko drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest natężanie ciśnienia gazów. Niekiedy oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie także bez skrępowania zmienić temperaturę oraz gęstość wyznaczonego czynnika. Jak widać, sprężarka jest sprzętem zdolnym do modyfikowania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego.

Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. Wybrane medium zostaje zassane, a potem sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz machiny. Ciśnienie na wylocie powinno posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezwykle istotnym detalem jakiejkolwiek sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują duże straty energii w postaci ciepła.

Wskutek tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwstawnym wypadku, dojdzie do przegrzania machiny, a nawet jej zniszczenia! Misją sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki efekt nazywamy sprężaniem – tutaj potrzebne są akcesoria typu filtry sprężonego powietrza. Gazy mają swobodną budowę molekularną. Dlatego tak łatwo zmienić ich kształt i objętość. Wymaga to jednakże obfitych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

Tudzież wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obligatoryjna obecność chłodnicy. Bez należytego systemu chłodzenia, sprężarka niezwykle błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. Do wnętrza maszyny gaz pozostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego.

Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle wysokie. To naturalnie dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych efektów. Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają bardzo stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. Dopuszczalne jest również wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz